Menu Close

Konferensengagemang

1965 höll Uno Grönkvist sina första föredrag inför publik. Sedan dess har det blivit otaliga föreläsningar, främst i Sverige men också i länder som Danmark, Finland, Norge, Spanien, Schweiz och USA. Han har även varit verksam som konferensledare. Uno Grönkvist är fortfarande efterfrågad som föreläsare och kåsör när hans böcker utkommer. Bland tidigare konferensengagemang märks:

Sveriges Teaterakademi
Dramatiska Institutet
Asea Brown Boveri
General Motors
Stockholms Universitet
Handelshögskolan i Göteborg
Linköpings universitet
Mälardalens högskola
IHR Berghs School of Communication
Euroforum
MarknadsAkademien

Nordens Ark
Föreningen Norden
Stockholms Idrottsförbund
Stockholm Information Service
SISU Idrottsutbildarna
Göteborgs Konsert AB
Ikoner-Akademien
Marknadsföreningen i Göteborg
Pool 2 Tusen
Marknadsföreningen i Stockholm
Halmstad BK

Därtill uppdragsgivare i Danmark, Norge, Finland, Schweiz, Spanien och USA